mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Żeliszowie
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2018/2019 znajduje się pod adresem: https://zspzeliszow.mobidziennik.pl/2018