mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żeliszowie
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy
w Żeliszowie